Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Túi vải không dệt

Túi vi không dt ti Công ty TNHH Qung Cáo Ánh Sáng Vit

Được sn xut bi cht liu
Vi không dt

Đc tính : Thân thiên vi môi trường, không đc hi, kháng khun, thông hơi tt ,đ co giãn cao, có th phân hy trong đt, không thm nước, bn chc, tái s dng, khó nhăn, có th d dàng hy bng cách đt  cháy,  phù hp ng dng cho các loi bao bì, túi xách thay thế cho túi nylon đang là him ha ln ca môi trường.

Là mt trong nhng sn phm mi ca ngành bao bì đã và đang được s dng ph biến hin nay. Bao bì vi không dt vi hình thc đp, màu sc ni bt phù hp cho vic qung cáo thương hiu, các đt tung sn phm mi, quà tng, sn phm khuyến mãi, hi ngh

Thân thin môi trường” đã tr thành khu hiu hành đng, vic cp thiết ca nhiu nước trên thế gii nhm gim thiu tác đng do không khí, rng, sông,  bin b ô nhim gây ra. Cùng vi s phát trin kinh tế và quá trình công nghip hóa, hin đi hóa, trong nhng năm gn đây, tình trng ô nhim không khí đang gia tăng các đô th Vit Nam.
 
Mi chi tiết liên h 

Nguyn Như Hng

LIVINA ADVERTISING

=====================================
CONTAC OFFICE
Tel: (84-4) 355.78.531-Fax: (84-4) 355.78.532
Hotline: 84-943 97 1983
Email: hang@quangcaolivina.com
Backup Email: quangcaolivina@gmail.com
Website: http://www.quangcaolivina.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét